Sunday, January 15, 2012

Live Your Soul


Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat
dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.
Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka,
dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya. 
[2:45-46]

credit picture to weit

No comments: